Røysum Barnehage

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • Røysum Barnehage

  27/09/2016

   

  Røysum Barnehagen har 40 plassenheter, 30 barn pr. dag for barn i alderen 1- 6 år. Det tilbys 2, 3, 4 og 5 dagers plasser med fleksibelt valg av dager. Åpningstid er fra kl. 06.45-17.00 pr. dag. Oppholdstiden er 10.15 t/d. Kjernetiden er fra 09.30 - 14.30.


  Barnehageåret varer fra 15. august det ene året til 14. august året etter. Av hensyn til ferieavvikling holder barnehagen stengt 3 uker i juli/august. Barnehagen holder også stengt mellom jul og nyttår, og påskeuka. Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert år. Det gis beskjed om datoer for disse ved barnehageårets begynnelse (Se ferieplan til venstre...) 


   "Vennskap er en dyrbar gave som livet byr oss. Det er en av de erfaringer

   i alle faser av livet som er mest ettertraktet og som gjør oss lykkeligst"

   (av R. Schnackenburg)


  Når du ser regndråpene forvandles til diamanter,

  Og når du ser gatelyktene gløde som måner i universet -

  da er du tilbake

  i barnedommens magiske rike!    

   

 • Om Barnehagen

  27/09/2016

  Historikk og beliggenhet

  Røysum barnehageeies og drives av Diakonistiftelsen Røysum, og ble startet opp i oktober 1987 for å gi personalet på Røysumtunet et barnehagetilbud. Røysum barnehage er nå en barnehage som gir tilbud til alle barn i Gran kommune. Barnehagen ble totalt renovert i 2013 og har et diisponibelt lekeareal inne på 116 m2.

  På Røysumtunet benytter barnehagen festsal( stor sal med plass til ca 130 pers) for Mini røris, til jul benytter vi kapellet, og vi har tilgang til eplehagen med store plener. Vi ligger i nærheten av Hadeland Folkemuseum,og midt imellom gårder med forskjellige dyr og skogholt. Vi har anledning til å låne minibuss slik at vi kan komme oss ut på tur.

  Utelekeplassen består av huskestativ, store sandkasser, klatrestativ, vippehuske, klatreleketog og et par lekehus. Vi har store og romslige utearealer med forskjellig beplantning. Vi har også et stort bålhus som vi bruker mye. Området ved inngangen er asfaltert, og supert å sykle på. Om vinteren kan vi ake ned de små bakkene vi har på området vårt.

  Trygge barn som strutter av glede - Røysum barnehage det er stedet 

   

  Røysum Barnehage ligger midt på Røysumtunet. Vil du vite mer om Røysumtunet kan du gå til www.roysumtunet.no

   

      

 • Plassering

  27/09/2016

                     

     

  "......Bli med og mal hele den grå dagen gul -

  Bli med til havet og til stjernene........"

   

  Vi ønsker å gi barna muligheten til å utforske, oppdage og undre seg over ting sammen med aktive voksne. Det er mange måter å se og oppleve ting på. Når små barn ser og opplever, skaffer de seg erfaringer. Derfor er det viktig å legge tilrette for ulike sanseopplevelser som stimulerer til læring.

  Vi ønsker å skape et trygt og utfordrende læringsmiljø med en god atmosfære der vi også legger stor vekt på lys, lukt, lyd og estetikk. Viktig for oss er også at miljøet bærer preg av de voksnes tilstedeværelse, omsorg, raushet, respekt og glede.

  Vi ser på hvert enkelt barn som unikt og verdifullt, og ønsker å forholde oss til barnet på en måte som viser at vi bekrefter det som ekspert på sin opplevelse, og som en som har rett til å ha sine egne opplevelser. dette innebærer at de skal få aksept, men at vi i noen tilfellert må gå inn å veilede og korrigere til ønsket atferd. 


   

  Våre verdier:

  Vi skal begynne et verdi prosjekt sammen med resten av Røysumtunet denne høsten og kommer til å knytte våre verdier opp mot resten av institusjonen. Verdien vi ønsker å fremme er

  MESTRING - RESPEKT - TRYGGHET - GLEDE

   

  Vår visjon og våre verdier skal være barnehagens viktigste rettesnor i vårt daglige arbeid med barna. Visjonen og verdiene skal underbygge våre valg, våre holdninger og våre tanker i alt vi gjør og vektlegger i vårt daglige virke.

      

   

  Noen satsningsområder:

  Språkstimulering : Rim og regler, sanger og eventyr, gjenfortelling og tulleord er alle med på å stimulere for senere lese-og skriveopplæring

  Barns medvirkning: Vi inkluderer barna i planleggingsarbeid, og de får også innflytelse utifra alder og modning. 

  Kunstuttrykk som musikk, forming, drama og baking: Målet er å gi barna allsidige inntrykk/opplevelser som bearbeides via ulike uttrykksformer. Det å få sanse noe sammen med jevnaldrende som skaper undring, dialog, latter og glede er også vår intensjon

  Uteliv: Oppleve glede ved å være ute. Gjøre aktiviteter knyttet til årstidene. Bruke bålplassen i barnehagen og gå på tur i nærområdet. Studere, undre seg, samle, filosofere over livet i naturen.

  Lek - barndommens kjennemerke: Vi gir barna nok tid og rom til lek slik at de får mulighet til å danne gode vennskap og tilegne seg grunnleggende ferdigheter for sosialt samspill. 

     

   

  Barnehagens særegenhet:

   Liten og hjemmekoselig

   Ligger i et landbruksområde med gode muligheter for gårdsbesøk

   Er intergrert i et større miljø (Røysumtunet)

   Nært samarbeid med foreldre

   Stabilt, fleksibellt, løsningsfokusert og engasjert personale

   Legger vekt på de kristne grunnverdier

   Språklekende

   Uteliv

       

  Hun er 4 år og likner en liten fe

  med sitt lange, gyldne hår

  idet hun trår inn i solstripen på kjøkkenet i barnehagen

  Det er stille, det er sommer..

  Hun har bare på seg den gule nederdelen

  Lett og grasiøst danser hun gjennom solstripen

   mens hun synger en liten melodi

  Plutselig stanser hun, kikker ned og tisser midt i solstripen.

  Hun smiler.

  Fornøyd hopper hun i pytten og danser rundt på gulvet.

  Jubler.

  Går tilbake til pytten, som nå er litt mindre

  Hopper igjen....danser noen flere trinn

  Ser opp.

  Oppdager de to voksne som står helt stille og betrakter den lille dansefeen.

  Smiler.....og sier:

  Se! Jeg setter spor.   

Mykid